Haberler
SGK
Safa Hastaneleri SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile anlaşmalıdır ve tüm branşları ile hizmet vermektedir.

444 72 32 - 444 SAFA
Safa Hastanelerine tüm Türkiye den Alan kodu çevirmeden 444 72 32 den ulaşabilirsiniz.

Facebook & Twitter
Safa Hastanelerine ait bilgi - haber ve duyuruları artık facebook ve twitter dan takip edebilirsiniz

SonuclarTIBBİ BİRİMLERİMİZ

Ürodinami

Ürodinami, idrar kaçırmanın varlığını, biçimini, mesane ve üretranın fonksiyonlarını gösteren bilgisayar destekli basınç ve akım değişikliklerini ölçme işlemleridir.

Ürodinami ünitemiz her yaştaki erkekler ve kadınlarda mesane fonksiyonları ile ilgili ayrıntılı tanısal incelenme imkanı sağlar. 

Ürodinami anlık bilgisayar ölçümlerinin alındığı hasta için bir zahmet taşımayan ancak verdiği bilgiler açısından değerli bir testtir.

Çok basit ve ağrısız bir yöntemdir. Çok ince (2-3 mm) bir sonda ile idrar torbasına sıvı verilirken basınç değişiklikleri kaydedilir. Rektuma yerleştirilen bir sonda ile karın içi basınç ölçülür. Mesane dolarken ve boşalırken basınçlar birlikte ölçülür. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. Bir takım manevralar ile idrar kaçağı olup olmadığı test edilir. Bu esnada sorulan sorularla idrar torbası hakkında fikir edinilir. Üretra fonksiyonları ölçülür. En son işeme grafisi yapılarak idrar yolları ve kasları hakkında fikir sahibi olunur.

Kaydedilmiş ve hesaplanmış bilgisayar verileri hastanın muayene bulguları ve şikayetleri ile birleştirilerek tedavinin biçimine karar verilir. Mesane ve üretra fonksiyonları, varsa idrar kaçırmanın biçimi ve derecesi tespit edilir.

Ürodinami testinde amaç mesane ( idrar torbası) doldurulurken, mesane içindeki, karın içindeki basınçların ölçülmesi, mesane kasılmalarını sağlayan sinirlere yönelik EMG ( elektormiyografik inceleme) yapılması ve işeme sırasında mesane kasılma basınçları ve elektriksel aktivitesinin incelenerek kaçırma veya yapamama durumlarının açıklamasıdır.

İdrar kaçırma, sık idrar çıkma, tuvalete yetişememe, idrar rahat yapamama, idrar yaparken zorlanma, damla damla idrar yapma, idrarını hiç hissetmeme gibi pek çok farklı durumda ürodinami yol gösterici ve tedaviyi yönlendiricidir

Çocuklarda gündüz idrar kaçırma, gece yatak ıslatmaları ve ayrıca miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı ve takibinde kullanılır. Kadınlarda ani sıkışma hissi ile veya diğer nedenlerle idrar kaçırmanın ayrıntılı tanısında çok değerli bir yeri vardır,

Mesanenin içerisine alması gerekenden az idrar depolaması, mesane ve beyin arasında iletişim ile ilgili sorunlar ( beyin-omurilik hastalıkları), mesanenin duyarlılığının artması sonucunda mesanenin daha kapasitesine ulaşmadığı halde sıkışıklık hissini beyine yollaması, mesanenin yeterince boşalamaması sonucunda içeride idrar kalması ve bunlara bağlı sorunlar, mesanenin ve rahim organlarının sarkması, mesane kaslarının normalden fazla veya daha az kasılmaları, prostat veya idrar yolunun darlıkları gibi tıkanıklık yapan durumlar gibi birçok farklı tablo idrar kaçırma veya idrar yapamama gibi şikayetleri ortaya çıkarabilir. Tahmin edilebileceği gibi tüm bu bahsedilen durumların tedavileri de nerede ise birbirlerine zıt tedavileri gerektirebilir. İşte hangi nedenle idrar şikayeti yaşadığımızın anlaşılabilmesi bu nedenle büyük önem taşımaktadır

Ürodinami testi için hastanın mesanesinin tamamen boşaltılması sağlanır. Bundan sonra mesane içerisine bir adet ince yumuşak, can yakmayan bir basınç kateteri yerleştirilir. Benzer bir basınç ölçüm kateteri de makattan yerleştirilir. Bu iki kateter, mesane içindeki basınçların net olarak hesaplanmasını sağlar. Mesane içerisine yerleştirilen kateterin bir özelliği de bir ucunun özel bir pompaya bağlanmasıdır. Bu pompa mesane içerisine bilgisayarın belirlediği hızla su pompalar. Bu şekilde böbreklerin idrar yapması beklenmeden dışarıdan verilen su ile mesanenin dolumu taklit edilir. Bu sırada mesanenin kaslarının,çıkıştaki sfinkter adı verilen mekanizmanın elektriksel aktiviteleri ölçülür. Dolum aşaması tamamlandığında hastanın idrar yapması istenir. Bu arada işeme sırasında mesane içerisinde ve sfinkterdeki değişiklikler kaydedilirken eş zamanlı idrar akım hızı da ölçülür. Tüm bu veriler değerlendirilerek mesanenin çalışması ve işeme sorununun kaynağı konusunda bilgiler elde edilir

Ürodinami ağrısız ve sancısız bir ölçümdür. Yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere her yaşta insan gayet güvenle uygulanabilmektedir. İşlem öncesinde herhangi bir hazırlık gerekmemektedir. Ancak bir enfeksiyon varsa mesanenin duyarlılığı başta olmak üzere yanlış sonuçlar verebileceğinden enfeksiyon riski olanlarda kontrol yapılmalıdır. Ufak çocuklarda ve bebeklerde sakinleştirmek amaçlı bazı ilaçlar işlem için kullanılabilir.

Ürodinami verileri bilgisayardan çıktıktan sonra yorumlanması ve raporlanması hemen yapılabilir.

« Geri

Bu Ünitede Hizmet Veren Hastaneler