Boyun Fıtığı Nedir Boyun Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır


Boyun fıtığı nedir?

Omurgada boyun bölgesi 7 adet omurdan oluşur. Omurların içindeki boşluktan ise beynin devamı olan omurilik geçer. Bu 7 omurga arasında disk denilen yastıklar vardır. Bu disk yapılarının içeriğinin omuriliğin olduğu bölgeye doğru yer değiştirmesine boyun fıtığı denir.

Boyun fıtığı belirtileri

Boyun ağrısı, genelde tek taraflı olarak kolda güçsüzlük, ağrı, hissizlik. İleri vakalarda ise yürüme bozukluğuna dahi neden olabilir. Boyun ağrısı genellikle geceleri daha çok artar. Boyun ağrısı belirtilerden biri olmakla beraber elbette her boyun ağrısının nedeni boyun fıtığı değildir.

Boyun fıtığı 

öncelikle teşhis ayrıntılı muayene ile başlar. Muayene sonrası boyun fıtığı düşünülen olgularda MR (Manyetik Rezonans) çekilmesi kesin tanı için gereklidir. Ek olarak bazı vakalarda muayene ve klinik duruma göre BT (bilgisayarlı Tomografi) ve EMG tetkikleri gerekebilir.

Boyun fıtığı tedavisi nasıldır?

İleri derece boyun ağrısı olan vakalarda öncelik istirahat ve duruma göre boyunluk kullanılır. Daha hafif durumlarda ise ilaç, enjeksiyon ve fizik tedavi genellikle yeterli olur. Muayenede bulunan belli bulgularda, diğer tedavilerden fayda görülmeyen durumlarda ameliyat ön plandadır.


Puan:

Boyun Fıtığı Nedir Boyun Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır
Puan: 4.8 (2oy )