Gemi Adamı Sağlık Raporu


Gemi adamı nedir?

Yurtdışında gemilerde görev alan personele, tayfaya, stajyerlere, aşçı, zabitlere ve diğer hizmet personeline “gemi adamı” denir. Gemi adamları sağlık durumlarının denizlerde yani gemide çalışmaya elverişli olduklarını gösteren gemi adamı sağlık raporu almak zorundadırlar.

Gemi adamı sağlık raporu ilk kez (ya da iki yıldan uzun süredir faal olarak gemilerde çalışmamış) gemi adamı olmak isteyen kişinin sakatlığı ya da hastalığı olmadığını, kısacası fiziksel bir engeli olmadığını gösterir.

Gemi adamı sağlık raporu kimlere verilir?

Gemi adamı olur sağlık raporu alması gereken kişiler gemilerde görev yapan herkes profesyonel ya da amatör olarak çalışan gemi adamları sandal sahipleri ve küçük balıkçılar olarak sayılabilir. Bunun dışında amatör denizci olarak denize açılan kişilerin de sağlık raporu alması gerekir. Fakat bu rapor amatör denizci olur raporu olarak isimlendirilecektir. Gemi adamı olur raporu ise bu görevi meslek olarak profesyonel olarak yapan kişiler için gerekmektedir.

Gemi adamı sağlık raporu geçerlilik süresi nedir?

Gemi adamı sağlık raporu iki yıl süre ile geçerli olur ve sonrasında iki yılda bir periyodik sağlık kontrolü yapılması gerekir.

Gemi adamı cüzdanı nedir?

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlüklerince Türkiye karasuları dışında gemiler görev alan memur ve gemi mürettebatına verilen gemi adamının sertifikalarının bulunduğu ve gemi adamının daha önce çalıştığı gemilerin kayıt altında tutulduğu mahalli Emniyet Müdürlüğünce onaylandıktan sonra pasaport yerine de geçen bir belgedir ve geçerlilik suresi 5 yıldır.

Gemi adamı cüzdanı nasıl alınır?

“Gemi adamı belgesi nasıl alınır?" sorusuna cevap vermek için kısa bir şekilde şu açıklama yapılabilir Gemi adamı olabilmek için 2 seçenek bulunmaktadır.

  • Denizcilik okullarından mezun olmak ya da
  • Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı denizcilik kurslarından en az 2 haftalık bir eğitimden geçmek gerekmektedir.

Eğitimler alındıktan sonra T.C. Gemi Adamları Merkezinin belirli aralıklarla düzenlediği sınavlara katılan adaylar sınavlarda başarılı olurlarsa hangi yeterlilikte gemi adamı belgesi alacaklarına dair bir belge daha önce herhangi bir gemi adamı cüzdanı almadığına dair bir belge ve aşağıda detayları belirtilen ile birlikte Sicil Liman Başkanlığına başvurmaları gerekecektir. Olumlu sonuçlandığı takdirde gemi adamı cüzdanı alabilirler.

  1. Gemi adamı Sağlık raporu (Aslı)
  2. Nüfus cüzdanı (Aslı ve sureti)
  3. Mezuniyet belgesi (Aslı ve sureti)
  4. Askerlik durum belgesi (Aslı ve sureti)
  5. İkametgâh belgesi (Aslı)
  6. Fotoğraf (3 adet)
  7. Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı (Aslı)

Gemi adamı sağlık raporu veren hastaneler

Gemi adamı raporu olarak da isimlendirilen gemi adamı sağlık raporu belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkili gemi adamı sağlık raporu veren hastaneler tarafından verilmektedir. Bu kuruluşların iç hastalıkları kulak burun boğaz göz psikiyatri nöroloji genel cerrahi ortopedi ve travmatoloji gibi tıp dallarında yeterli tıbbi cihazlara ve donanımlara haiz olması gerekmektedir.

Gemi Adamı Sağlık Raporu Veren Hastaneler

Safa Hastaneler Grubu olarak gemi adamı sağlık raporu vermeye tam yetkiliyiz. Şubelerimizden herhangi birine bizzat gelerek gemi adamı sağlık raporu müracaatında bulunabilirsiniz.

Gemi adamı sağlık raporu yenileme

Gemi adamı olur sağlık raporu ücreti ilk kez gemi adamı olmak için başvurmak isteyenlerin almaları gereken sağlık raporu için geçerlidir. Gemi adamı sağlık raporu 2 yıl geçerli olduğu için gemi adamlarının her iki yılda bir muayene olmaları gemide çalışmaya elverişli olmaya devam ettiklerini gösteren “Periyodik Sağlık Yoklama Raporu’nu almaları gerekir. Bu muayene sırasında gemi adamlarının sağlık durumlarını ayrıntılı biçimde gösteren tetkikler ve testler yapılır.

Periyodik muayeneler normal şartlarda iki yılda bir yapılsa da daha kısa süreler ile de yapılması söz konusu olabilir. İlk alınan Sağlık Kurulu Raporu ile gemi adamı olmasına izin verilen ancak daha kısa aralıklarla muayenelerinin yapılmasına karar verilen kişiler olabilir. Bu gemi adamları kararlaştırılan iki yıldan daha kısa süreli aralıklarla muayenelerini yaptırır ve "özel Durum Sağlık Raporu" alırlar. Her iki durumda da gemi adamı olmaya devam edebilecekleri belgelenen kişiler gemi adamı olarak görev yapmaya devam edebilirler.

Gemi Adamı Sağlık Yoklamasına İtiraz

Gemi adamları sağlık yoklama belgesi olumsuz çıkarsa sonuca itiraz etmek için gemi adamları veya Liman Başkanlıkları Liman Sağlık Birimine başvurmak gerekecektir. Bu durumda gemi adamı o il için belirlenmiş olan hakem hastanesine gönderilir. Eğer itiraz edilen sağlık raporunu gönderilmesi gereken hakem hastanesi vermiş ise aynı ildeki ikinci hakem hastanesi olarak kabul edilebilecek sağlık kuruluşuna gönderilir. Bu konumda başka hastane yoksa en yakın ilde bulunan hakem hastanesine sevk edilir. Gemi adamı hakem hastanesinde muayene olduktan sonra iki sağlık kuruluşunun vermiş oldukları “gemi adamı sağlık raporu” farklı ise ilgili olan Sağlık Müdürlüğü’nün tespit edeceği ihtisas hastanesine gönderilen gemi adamı tekrar sağlık yoklaması yaptırır. Gemi adamının belirlenen ihtisas hastanesinden alacağı sağlık yoklama raporunun sonucu kesin olacaktır ve itiraz hakkı olmayacaktır.

örnek Gemi Adamı Sağlık Raporu

Örnek Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu

Kaynak: http//www.hssgm.gov.tr/menu/hizmetlerimiz/gemi_adamlari/gemiadamlari.aspx


Puan:

Gemi Adamı Sağlık Raporu
Puan: 4.9 (6oy )