Mide Küçültme Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?


Aşırı şişmanlık problemi ile sağlıkları riske giren hastaların yaşam standartlarını yükselten ve günlük hayatlarını kökten değiştirme şansı tanıyan “obezite cerrahisi” giderek yaygınlaşmaya başlıyor.

Vücut Kitle İndeksi cerrahi operasyonlar için uygun değerlerde olan, operasyona engel olabilecek sağlık problemi bulunmayan kişiler kilo vermek için çareyi ameliyat olmakta buluyor. 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte operasyonların daha kolay yapılabilir hale gelmesi, ameliyat sonrası iyileşme döneminin hızlanması sonucu mide küçültme ameliyatı olmak isteyenlerin cesaretleri de doğru orantılı olarak artıyor. K

işilerin kilolarının sağlıklarına ne denli etki ettiği ve hastaların ihtiyaçları ile doktorların analizleri sonucunda hastaya özel belirlenen mide küçültme ameliyatlarının birden fazla çeşidi bulunuyor. 

Mide küçültme ameliyatları 2 gruba ayrılırlar. 

  1. Gıda Alımını Kısıtlayan Mide Küçültme Ameliyatları

a) Tüp Mide Ameliyatı

b) Mide Kelepçesi Ameliyatı

c) Mide Balonu Ameliyatı

  1. Gıda Alımını ve Besin Emilimini Kısıtlayan Mide Küçültme Ameliyatları

a) Gastrik Bypass Ameliyatı

b) Duedonal Switch Ameliyatı

Gıda Alımını Kısıtlayan Mide Küçültme Ameliyatları 

Bu ameliyatlarda midenin hacmi küçültülerek hastanın daha çabuk doyması amaçlanır. Midenin bir kısmının alınması ya da hacminin geçici olarak azaltılması yoluyla gerçekleştirilen bu cerrahi operasyonlar hastanın beslenme programına uyması ve hareketli bir yaşam belirlemesi sonucunda yüksek oranda başarılı olmaktadır. 

Tüp Mide Ameliyatı

Midede açlık hissi veren ghrelin hormonu salgılayan bölüm de dahil olmak üzere, midenin büyük bir kısmının geri dönüşü olmayan şekilde kesilip çıkarılması ile tamamlanan bir cerrahi operasyondur.

Tüp mide ameliyatı sonrasında hastaların mideleri yaklaşık %75-80 oranında küçülür. Midenin küçülmesine bağlı olarak hasta çok çabuk doyar ve kısa süre içerisinde ciddi oranda kilo kaybeder.

Doğru beslenildiği ve önerilen egzersiz programlarına bağlı kalındığı takdirde tüp mide ameliyatlarının çok başarılı sonuçlar verdikleri bilinmektedir.

Laparoskopik cerrahi yöntemle gerçekleştirilen tüp mide ameliyatlarında iyileşme süreci hızlıdır, damping sendromu riski yoktur, operasyon kısa sürer. Yaşam şeklinin değiştirilmesi gereken tüp mide ameliyatlarından sonra  doktorların önerdiği vitamin takviyelerinin düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. 

Mide Kelepçesi (Mide Bandı) Ameliyatı

Midenin üst kısmına şişirilebilir silikon bant takılması ve midede küçük bir cep oluşturulması için yapılan mide kelepçesi ameliyatları, tüp mide ameliyatlarındaki gibi gıda alımının kısıtlanması yoluyla hastanın kilo verebildiği bir ortam hazırlar.

Midede kalıcı bir yapı değişikliği söz konusu değildir, midenin üst kısmına takılan bandın sıkılığı ya da oluşan cep kısmının hacmi değiştirilebilir ve hatta silikon kelepçe tamamen çıkarılabilir.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, mide kelepçesi ameliyatlarının vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan hastalar için uygun olduğunu onaylamıştır. Laparoskopik yöntemle yapılan; operasyon sonrası iyileşme sürecinin oldukça kısa sürdüğü bu ameliyat sonrası, vücut ağırlığının %35 ile %45’inin verilmesi mümkündür.

Mide kelepçesi ameliyatının en sık görülen yan etkileri mide bulantısı ve kusmadır. Ameliyat sonrası alınan gıdaların kalorisine dikkat edilmesi operasyonun başarısı üzerinde doğrudan etkilidir. 

Mide Balonu Ameliyatı

Tüp mide ve mide kelepçesi ameliyatları gibi gıda alımını kısıtlayan mide balonu ameliyatlarında, midenin içerisine hastanın ihtiyaçlarını karşılayacak oranda şişirilmiş silikon bir balon bırakılır.

Midenin büyük bir bölümünü kaplayarak hemen tokluk hissedilmesini sağlayan bu operasyon “Endoskopik İntragastik Balon” olarak da bilinmektedir.

Mide balonu ameliyatı olan kişilerin fazla kilolarının %30’unu 6 ay içerisinde verebildikleri gözlenmiştir. Kilo vermeye bağlı olarak fazla kiloya bağlı eklem rahatsızlıklarının, kalp-damar hastalıklarının ve diyabetin iyileşmesi mümkündür.

Vücut kitle indeksi 30-40 arasında olan kişiler için bu ameliyat uygulanabilir. Kısa süre içerisinde, yaklaşık yarım saatte tamamlanan mide balonu ameliyatlarından çıkan hastalar 3. günün sonunda iyileşmiş olurlar. 

Gıda alımını kısıtlayan bariatrik cerrahi operasyonlarının hangisinin tercih edileceği hastanın ihtiyaçları, sağlık durumu, hastalıklarının olumsuz etkileri ve cerrah görüşleri değerlendirilerek belirlenir. Tüm operasyon yöntemlerinin tüm hastalara uygulanabileceği görüşü doğru olmayacaktır. 

Gıda Alımını ve Besin Emilimini Kısıtlayan Mide Küçültme Ameliyatları 

Gıda alımının ve besin emiliminin aynı anda kısıtlandığı cerrahi operasyon yapılan hastalar daha hızlı kilo vermektedir. Daha kompleks yapıda olan bu ameliyatların tercih edilmesi için kişinin aşırı kilolu olmasının yanı sıra, sağlığının da ciddi oranda tehlikede olması ve ameliyatın son çare olma şartı aranır. 

Gastrik Bypass Ameliyatı

Gastrik Bypass ameliyatları uzun zamandır obezite cerrahisinde tercih edilen, oldukça etkili sonuçları ile dikkat çeken operasyonlardan biridir. İki aşamalı bir süreç sonunda kişilerin gıda alımı ve besin emilimleri kısıtlanmış olur. 

İlk olarak cerrah, midenin üst bölümünde küçük bir cep oluşturmak için mideyi zımbalar. Bu aşama operasyona gıda alımını kısıtlayıcı nitelik katmaktadır. Ameliyatın ikinci safhasında cerrah ince bağırsağı keser ve kesilen ince bağırsağı zımbalama işleminden sonra midede oluşan küçük cep ile birleştirir.

Yapılan işlemlerin karmaşıklığı nedeniyle bu operasyonun geri dönüşünün olmadığı düşünülse de yetenekli cerrahların elinde mide ve sindirim sistemi bağlantısı eski haline döndürülebilir. Gastrik Bypass olan hastalar 1 yıl gibi kısa bir sürede fazla kilolarının %65’inden kurtulabilirler.

Hızlı kilo vermeye bağlı olarak vücut direncinin azalmaması için uzmanların direktiflerine harfiyen uyulması gerekmektedir. Operasyon sonrası kişinin kilosuna bağlı oluşan tüm şikayetlerinde pozitif değişimler olmaktadır. 

Duedonal Switch Ameliyatı

“Biliopankreatik Diversion” olarak da adlandırılan bu cerrahi operasyon doğası gereği en karmaşık bariatrik cerrahi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Cerrah ilk önce tüp mide ameliyatının benzeri bir operasyonla midenin boyutu %80 oranlarında küçültür; böylece gıda alımı kısıtlanmış olur.

Daha sonra yeni oluşan midenin küçük kısmının ince bağırsağın sonuna bağlanması ile tamamlanan prosedür diğerlerine kıyasla daha hızlı ve daha fazla kilo verilmesini mümkün hale getirir.

Daha az açlık hissedilir, tokluk hissine çok çabuk ulaşılır, tüketilen gıdaların kalorilerinin az bir kısmı alınır, kilo uzun süre korunabilir ve hastalıklarda kısa sürede iyileşmeler görülür.

Duedonal Switch ameliyatı olan hastaların operasyondan 2 sene sonrasında fazla kilolarının %70’inden fazlasını verdikleri bilinmektedir. Tam iyileşme için 4 ila 6 hafta beklenmesi gerekir ve ömür boyu devam edecek bir yaşam tarzı değişikliği benimsenmelidir.


Puan:

Mide Küçültme Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?
Puan: 5 (9oy )