Saç Ekim Tipleri ve Aralarındaki Farklar Nelerdir?


Maruz kalınan stres, beslenme bozuklukları, fiziksel ya da psikolojik travmalar ve elbette genetik yatkınlık sonucu hem kadınlarda hem de erkeklerde saç dökülme problemleri yaşanır. Kimi zaman aynaya bakıldığında maruz kalınan bu görüntü kişileri oldukça rahatsız eder. Bu rahatsızlık sonucu ise zaman içerisinde azalan özgüvenlerini yerine getirmek için arayışlara başlanır. 

Saç dökülmesi problemi olan kişilerin başvurabilecekleri en garantili, en etkili ve en kesin çözüm üreten yöntem tartışmasız saç ekimi operasyonlarıdır. Başın saçsız bölümlerine, doğal bir görünüm sağlanacak şekilde saç köklerinin aktarılması olarak tanımlanan saç ekimi operasyonlarının farklı türleri bulunmaktadır. 

Bu yazımızda saç ekim yöntemleri nelerdir, aralarında hangi farklar vardır ve hangi saç ekim tekniği daha uygundur gibi önemli soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. 

İlk olarak;

FUT Saç Ekim Tekniği Nedir? 

FUT bilinen adıyla “Follicular Unit Transfer” tekniği adından da anlaşılacağı gibi sağlıklı saç köklerinin başın kelleşen bölümlerine transfer edilip ekilmesi yöntemidir. FUT saç ekimi yönteminde saç kökleri deri ile birlikte alınır; bu nedenle tek seferde çoklu ekim yapılabilir. Saçların yoğun olarak bulunduğu donör bölgeden saç şeritleri kesilir, bütün olarak alınan saç şeritleri sonrasında 2-4 saç kökünün bir arada bulunduğu “greftlere” ayrılır. Elde edilen greftler mikroskop kullanılarak “follicular unit” yani FU birimlerine ayrılarak, başın saçsız kısımlarına ekilir.

FUT saç ekim tekniği haricinde, göreceli olarak daha yeni olan FUE saç ekim tekniği de en çok tercih edilen saç ekimi yöntemleri arasında gösterilmektedir. 

FUE Saç Ekim Tekniği Nedir? 

FUE saç ekim yöntemi FUT tekniğine göre daha gelişmiş bir yöntemdir. FUT tekniğinde başın saçlı kısımlarından  şerit halinde saçlı deri alınırken, FUE yönteminde doğrudan başın ense kısmından greftler alınır. Çok ayırt edici bir fark gibi görünmemesine rağmen bu uygulama iki teknik arasında ciddi farklılıklar yaratmaktadır.

FUE saç ekimi tekniğinde mikro cerrahi punçlar yardımıyla toplanan greftler, başın saçsız bölümlerine teker teker ekilmektedir. Tek seferde daha az saç naklinin yapılıyor olması FUE saç ekiminin hızını azaltsa da elde edilen sonuçların doğallığı sebebiyle bu teknik her geçen gün daha çok talep görür hale gelmektedir. 

FUT ve FUE Saç Ekim Teknikleri Arasındaki Farklar 

  • FUT saç ekimi operasyonu cerrahi bir operasyondur. Saçlı deri nakli yapıldığı için beklentinin üzerinde kanama görülebilir. FUE tekniğinde çok az görülür, hatta kimi zaman hiç kanama olmamaktadır. Bu açıdan yaklaşıldığında FUT sonrası iyileşme sürecinin FUE saç ekimi sonrasına göre daha uzun sürdüğü söylenebilir. FUT tekniği ile saç ekimi yaptıran kişilerin günlük hayatlarına dönmesi yaklaşık 2 haftalık bir zaman gerektirirken, FUE tekniği ile saç ektirenlerin operasyon sonrası hemen günlük hayatlarına dönebildikleri bilinmektedir. Yara izinin kalıp kalmaması noktasında bir karşılaştırma da yapmak gerekirse, FUT saç ekiminde yara izinin kalması doğal bir sonuç olarak kabul edilirken, FUE saç ekimi sonrası iz kalmadığı bilinmektedir. 
  • FUT tekniği az önce de belirttiğimiz gibi cerrahi bir operasyondur ve bu süreçte saç ekimi yapılacak hastaya anestezi verilmesi gerekir. Operasyon sonrası uyuşukluk hissi yaklaşık 6 aylık bir süreç boyunca devam eder. FUE saç ekimi yöntemi ile saç ekimi yapılan hastalarda anestezi kullanımına gerek yoktur, operasyon sonucu hissizlik de yaşanmaz. 
  • FUT tekniği uygulanmadan önce saç ekimi yapılacak hastanın saçlarının kesilmesi gerekmez, ancak FUE tekniği ile saç ekimi yapıldığında saçların kesilmesi gerekir. Genel olarak FUT, FUE yöntemine göre daha acılı bir süreçtir. 
  • FUE tekniği ile saç ekimi yapılan hastaların saçlarında FUT tekniğine göre çok daha doğal sonuçlar elde edilir. Saç ekimi operasyonlarının önemli bir kriteri olan doğallık, FUE için olağan bir sonuçken; FUT tekniği kullanıldığı zaman aynı doğallığın elde edilmesi oldukça zordur. Bunun temel sebebi FUT saç ekiminde saçların çoklu olarak ekilmesi ve ekim sırasında saçların 90 derecelik açı ile yerleştirilmesi olarak gösterilir. FUE saç ekiminde saçlar tek tek ekildiği için daha dar açılarla ekilme olasılığı bulunmaktadır. 

Hangi Saç Ekim Tekniği Daha Uygundur? 

Her iki tekniğin de tekil olarak avantajlı ya da dezavantajlı olduğu konular vardır. Saç ekimi operasyonlarında hangi tekniğin kullanılacağına karar verecek olan estetik cerrahlar ya da deneyimli dermatologlardır. Kişinin tercihleri bir nebze önemli olsa da; kişilerin sağlık geçmişi, saç dökülme seviyesi gibi faktörler hangi saç ekim yönteminin kullanılacağını şekillendirecektir. 

Ancak biraz detaylandırmak gerekirse; 

FUE daha detaylı ve zaman alan bir tekniktir, saç dökülmesi ciddi kelleşmeye neden olan hastalar için FUT tekniği tercih edilir. Asıl sebebi FUT tekniğinde bir nakilde çoklu saç köklerinin ekiminin yapılabilmesidir. 

Kafa derisinde yarası olan kişiler için ise FUE tekniği tercih edilir. FUE saç ekiminde tüm saç köklerinin teker teker ekilmesi sonucu yara izleri kolaylıkla kapatılabilir. Ancak FUT tekniğinde saç derisi ile birlikte ekim yapılacağı için eski doku yeni dokuyu kabul etmeyebilir. 

Sonuç olarak; FUE tekniği FUT tekniğine oranla daha çok gelişmiş bir prosedürdür. Daha az acısız olması ve yara izi kalma ihtimalinin neredeyse hiç olmaması bu tekniğin daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır. Ancak kişilerin özel durumları ve talepleriyle uzmanların görüşleri FUT tekniğinin tercih edilmesine de yol açabilmektedir.  En doğru karar; hastaların ve uzmanların her iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmeleri sonucunda alınabilir.


Puan:

Saç Ekim Tipleri ve Aralarındaki Farklar Nelerdir?
Puan: 4.9 (6oy )