Silikon Protez Kanser Yapar Mı, Emzirmeye Engel Mi?


Göğüs büyütme yöntemleri içerisinde en kısa sürede, en kalıcı ve en kesin sonucu veren yöntem göğüs büyütme ameliyatlarıdır. Göğüs büyütme ameliyatları sırasında göğüslerin boyutlarının arttırılması ve şekillerinin düzeltilmesi amacıyla meme protezleri kullanılır. 

Silikonlu Göğüs 

Dünya çapında en çok kullanılan meme protezi türü ise silikon protezlerdir. Silikon kabuk içerisinde bulunan silikon jelinden oluşan ve kısaca ”silikon” olarak adlandırılan bu protez türü ile ilgili merak edilen çok konu vardır. 

Silikon protezlerin daha dayanıklı hale gelmesiyle ve estetik cerrahinin ilerlemesiyle birlikte göğüs büyütme ameliyatları daha güvenli hale gelmiştir. 

Protezlerin sızdırma özellikleri azalmış, kullanım ömürleri artmış ve şekil bozulma riskleri de oldukça azalmıştır. Ancak gerek geçmiş dönemde yaşananlar, gerek silikonlarla ilgili eksik bilinenler nedeniyle silikon ve kanser arasındaki bağlantı sorgulanmaya devam edilmektedir. 

Silikon Göğüs Kanseri Yapar mı? 

Silikon ile ilgili en yaygın mittir. 

Göğüs büyütme ameliyatlarında meme protezi olarak kullanılan iki ayrı madde vardır; silikon ve salin. 

ABD’de yapılan araştırmalar sonucunda bu 2 implantın da göğüs kanseri üzerinde etkisi olmadığı ortaya konulmuştur. 

Silikon protezinin zaman içerisinde göğüs kanserine sebep olacağı düşünülür. 

Gerçekten öyle midir? 

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda silikonun göğüs kanserine neden olduğuna dair hiçbir veri elde edilmemiştir. 

Özellikle son yıllarda üretilen silikon protezlerin içerisinde sağlığa zararlı maddeler bulunmaz. 

Aynı zamanda patlama ve içerisindeki silikon jelin vücuda yayılma ihtimali de yok denecek kadar azdır. 

Sert bir cisim ya da şiddetli bir çarpma durumunda dahi patlama riski çok az olan bu protezlerin; 

Daha önce de belirttiğimiz gibi kanser oluşumuna etkisi bulunmamaktadır. 

Ancak son dönemde “İngiliz Tıp Dergisi” yayımladığı bir makale ile dikkatleri yine silikonların üzerine çekmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda göğüs büyütme ameliyatı yaptıran ve silikon taktıran kadınların, diğer kadınlara göre göğüs kanserinden ölme riskinin daha yüksek olduğu öne sürülmüştür. 

Araştırma sonuçlarında; ölüm riskini arttıran faktörün silikon protezinin kendisi olmadığının altı çizilmiştir. 

O zaman nasıl ölüm riskini arttırıyor derseniz? 

Silikon implantı bulunan kadınların göğüs kanseri teşhisi daha zor oluyor. 

Mamografi sırasında silikon implantlar kanser teşhisini zorlaştırabiliyor. 

Rutin muayeneler sırasında tümör oluşumu fark edilmediği zaman hastalığın tedavisine geç kalınıyor. 

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, göğüs kanserinden kurtulmak için de erken teşhis en önemli unsurdur. 

Bu sebeple mamografi teknisyenlerine işlem öncesinde mutlaka bilgi verilmelidir. 

Silikon implantı olan kadınlar, geçirdikleri operasyonlarla ilgili bilgi aktarıp, teknisyenlerin bu doğrultuda işlem yapmasını, göğüslerini daha detaylı inceleyip ek görüntü almasını istemelilerdir. 

Sonuç olarak; 

Silikon ve göğüs kanseri arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaz. 

Silikonların yeni tekniklerle üretilmesi olası risklerinin önüne geçmiş ve kullanıcıların hayat kalitesini arttırıcı düzenlemeler yapılmıştır. 

Göğüs kanseri şüphesiyle ya da kontrol amaçlı mamografi çekilirken, teknisyenlere bilgi aktarıldığı takdirde; kanserli hücreler tespit edilebilir. 

Silikonlarla ilgili merak edilen diğer bir konu ise, emzirmeye engel olup olmadıklarıdır. 

Silikon Emzirmeye Engel Mi? 

Dünya çapında milyonlarca kadın estetik amaçlı ya da geçirdikleri ameliyatlar sonrasında göğüs büyütme operasyonları yaptırıp, silikon taktırmaktadır. 

Silikon implantına sahip olan kadınların sayısının hızla artması ile silikonların emzirmeye engel olup olmayacağı da tartışma konuları arasında yerini almıştır. 

Öncelikle içiniz rahat edebilir; silikon implantı, emzirmeye engel değildir. 

Operasyon sırasında süt bezleri ve süt kanalları zarar görmemişse, göğüs büyütme ameliyatı olan kadınların diğer kadınlar gibi emzirebildikleri bilinmektedir. 

Bu konuyu biraz daha ileri taşırsak, göğüs büyütme ameliyatı sonrası göğüs uçlarında hissizleşme semptomu ile karşılaşırız. 

Göğüs uçları hissizleşirse bebeğin emme refleksinin göğüs dokusuna verdiği zarar fark edilmeyebilir ve bunun sonucunda anne için ağrılı bir süreç oluşabilir. 

Ancak yine belirtmek gerekir ki; 

Başarılı geçmiş bir operasyon sonrasında bebeğin beslenmesiyle ilgili bir problem yaşanmaz. 

Son olarak, 

Silikonun Zararları Var Mı? 

Silikon implantların insan sağlığı için belirgin ve bilimsel olarak tespit edilmiş zararları bulunmamaktadır. 

Silikonlar üzerinde sağlık kontrollerinin artması, içeriklerinin denetime tabi tutulması oluşabilecek riskleri en aza indirmiştir. 

Sanıldığının aksine, silikonların kanser oluşuma sebep olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. 

En çok endişe duyulan konulardan biri olan silikon patlamaları da, silikon protezlerinin daha dayanıklı hale gelmesiyle minimum seviyeye indirilmiştir. 

Travmatik bir durum yaşanmadığı; kişi vurulmadığı, kaza geçirmediği ya da sert bir cisme maruz kalmadığı sürece silikon patlaması söz konusu değildir. 

Silikon implant patladığı takdirde içeriğindeki maddeler ciddi problemlere yol açmaz. 

Silikonların zararlı olup olmadığını belirleyen temel faktör içerisindeki maddelerdir. 

Bu sebeple, meme büyütme ameliyatı olmayı düşünen kişilerin hastane, cerrah ve kullanılacak protez malzemesi ile ilgili detaylı bilgi almaları gerekmektedir. 

FDA onaylı silikonların sağlığa bir zararı yoktur. 

Ancak zaman içerisinde; k bu yaklaşık 10-20 yıllık bir döneme tekabül eder; silikonlar patlayabilir ya da aşınabilir. Silikonların eskimesinin önüne geçilemez. 

Göğüslerde boyut ve şekil bozukluğu fark eden kadınların en kısa zaman içerisinde doktor kontrolüne gitmeleri, silikonları çıkarttırmaları ve tercihlerine bağlı olarak operasyonu yinelemeleri gerekmektedir. 

Silikonun nadir olarak görülen bir zararı da “kapsüler kontraktür” olarak bilinir. Vücut silikonu kabul etmez ve implant çevresi sertleşir. Oldukça ağrılı olan bu süreç doktor kontrolüne gidilmesi ile düzeltilebilir. Operasyon geçiren kadınların ameliyat sonrası masajları ihmal etmemesi ve düzenli doktor kontrolüne gitmeleri ile bu yan etkinin oluşmasının önüne geçilebilir.


Puan:

Silikon Protez Kanser Yapar Mı, Emzirmeye Engel Mi?
Puan: 4.5 (9oy )