Spor ve Beyin İlişkisi Nasıldır?


İnsan beyni bilim adamları tarafından sırları tam olarak çözülemeyen ender organlardan biri olarak kalmaya devam ediyor. Ancak her geçen gün ilerleyen teknoloji ve araştırmacıların her konunun derinliklerine inerek yaptıkları çalışmalar ve deneyler bazı özelliklerin açığa çıkmasına yardımcı oluyor. Son dönemlerdeki ilginç konulardan biri de spor ve beyin ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar. Dünyanın farklı yerlerindeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar ya da araştırma programları bu konu hakkında bilgi veriyor ve öneminin kavranmasını sağlıyor.

Daha önceden yapılmış olan araştırmalarda uygun şartlarda yapılan egzersizin, sporun mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasına sebep olduğunu gösteriyordu. Spor ve beyin ilişkisi hakkında gösterilebilecek en önemli kanıtlardan biri olan bu durum gerçekleştiğinde, kendinizi daha zinde ve daha mutlu hissediyor, rahatlıyorsunuz. Dolayısıyla hayatınızdaki bütün aktivitelerde pozitif yönlü bir gelişme kaydediyorsunuz.

Spor ve Beyin İlişkisi üzerine İlginç Kanıtlar

Zihinsel performans ve fiziksel aktiviteler arasındaki ilişkinin araştırılması aslında çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Ama anlamlı sonuçlara ulaşılan araştırmalar son yıllarda yapılmıştır. Nörologların önemli veriler elde ettiği çalışmaların başlangıının Doğu Alman psikologların spordaki başarıyı artırmak için hangi türde zihinsel alıştırmalar yapılması gerektiği sorusuna cevap aramaları olduğu söylenebilir. Spor ve beyin ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar hangi sportif etkinliklerin problem çözme ya da değerlendirme gibi zihinsel fonksiyonlar üzerinde etkili olduğunu saptamaya çalışan araştırmalar ile devam etmiştir.

Bu konularda araştırma yapılmasının sebepleri ise aslında açıkça görülebilir. İnsanların bazı becerileri edinme seviyeleri ile zihinsel performans arasında yadsınamayacak bir ilişki olduğu açıktır. Yani istenilen şekilde, becerikli şekilde tamamlanan bir hareketin ardında yine becerikli şekilde tamamlanmış olan bir zihinsel aktivite bulunmaktadır. Tabi bu durumda insanlardaki zihinsel becerilerin de, uygulanan fiziksel tecrübelerle birlikte geliştiğini düşünmek yanlış olmayacaktır.

çocukluk dönemlerindeki emekleme, yürüme, zıplama, koşma ya da zıplama gibi hareketler fiziksel kontrolün artması ve çocuklardaki özgüvenin pekişmesi için çok önemlidir. Tabi bu gelişmelerle birlikte karakterlerinin gelişiminin sağladığı, sorumluluk duygusu ve liderlik içgüdüsü gibi özelliklerin kazanılmasını sağladığı bilinir. Tüm bu kanıtlar ışığında, spor ve beyin ilişkisi, daha derinden incelenmeyi hak eden bir konu olduğunu göstermiştir.

Spor ve Beyin İlişkisi üzerine Yapılan Araştırmalar

Yapılan bazı araştırmalar, örneğin sınavlar öncesi gibi zihinsel aktivitelerin yoğunlaşacağı dönemlerden öne yapılan hafif ya da orta şiddette (maksimum %45) egzersizlerin başarı oranını artırdığını yani zihinsel performansı olumlu şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. İsveç’te koşu bandı üzerinde matematik problemleri çözülmesi şeklinde yapılan bir araştırma da benzer sonuçlar ortaya koymuştur.

Spor ve beyin ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar, yapılan fiziksel aktiviteler sonucu sadece zihinsel performansın arttığını ortaya koymamaktadır. Spor yapan kişilerde sinir hücresi üretilmesini sağlayan faktörlerin uyarıldığını gösteren araştırmalar da yapılmıştır. Avustralya’da yapılan bir araştırmada bu sonucu destekleyen veriler elde edilmiştir. Araştırmaya bunama belirtileri gösteren 170 kişi katılmıştır. Bu kişiler 6 ay boyunca fazladan 20 dakikalık bir egzersiz programına dâhil edilmiş ve gözlenmişlerdir. Sonuçta bunama belirtileri olan deneklerin önemli bir kısmının zihinsel fonksiyonlarında gelişme olduğu saptanmıştır.

Direkt bu ilişkiyi incelemese de aradaki ilişkiyi ortaya koyan başka araştırmalar da bulunmaktadır. 2003 yılında yapılmış olan bir araştırma akciğer kapasiteleri daha geniş olan öğrencilerin aynı zamanda daha yüksek IQ puanına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Spor yapmak akciğer kapasitesini artıracağı için beynin gelişimine olumlu bir katkı yapacaktır. Tabi spor yapmak kan dolaşımı üzerinde de olumlu etkiler yaratacak ve kan ile daha sağlıklı çalışan beynin gelişimine ve çalışmasına da olumlu yönde etki yapacaktır.

Japon Dr. Kisou Kubota ise Fukushi üniversitesinde görev yapan bir araştırmacıdır. Açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, haftada 3 gün yarımşar saat ve orta düzeyde koşturulan gençlerin karmaşık zihinsel fonksiyonlarını ölçmüştür. Bu gençlerin program öncesindeki sonuçları ile 12 haftalık program sonrasındaki sonuçlar arasında önemli gelişmeler olduğu saptanmıştır. Koşucular antrenman yapmayı bıraktıklarında ise zihinsel fonksiyonlarında düşüş olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak spor ve beyin ilişkisi olduğu hatta bu ilişkinin çok kuvvetli olduğunu ortaya koyan önemli araştırmalar yapılmaktadır. Henüz tam olarak açıklanamasa da spor yapmanın zihinsel performansı olumlu şekilde etkilediği ortadadır. O halde siz de düzenli spor yapma alışkanlığını hayat tarzınızın vazgeçilmezleri arasına koyarsanız akıllı bir tercih yapmış olursunuz.


Puan:

Spor ve Beyin İlişkisi Nasıldır?
Puan: 5 (5oy )