Op.Dr. Özge Begüm COMBAÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: ÖZGE BEGÜM SEFEROĞLU                                            
Doğum Tarihi: 15/10/1986
Unvanı: UZMAN DOKTOR
Öğrenim Durumu: 
Lisans     TIP FAKÜLTESİ    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ    2010
Uzmanlık     TIP FAKÜLTESİ     MARMARA ÜNİVERSİTESİ    2015

 Akademik Unvanlar: 
Yardımcı Doçentlik Tarihi :     25.09.2017-15.09.2021
Doçentlik Tarihi         :                   
Profesörlük Tarihi         :  
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
 Yüksek Lisans Tezleri 
 İLERLEYİCİ KERATOKONUSTA HIZLANDIRILMIŞ KORNEAL KOLLAJEN ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVİSİ-2015
 Doktora Tezleri 

7.     Yayınlar 
    7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
      7.1.1. Toker E, Çerman E, Özcan DÖ, Seferoğlu ÖB. The Efficacy of Different Accelerated Corneal Crosslinking Protocols in Patients with Progressive Keratoconus, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 43 (2017):1089-1099
    7.1.2. ÖB.Comba, Pehlivanoğlu S, Bayraktar Z, Albayrak S, Karakaya M. Pantoe Agglomerans Endophtalmitis after Phaco Surgery:The First Case in Literature. Ocular immunology and inflammation. DOI: 10.1080/09273948.2019.1569241. article in press
    7.1.3. Albayrak S, Comba ÖB, Karakaya M. Visual performance and patient satisfaction following the implantation of a novel trifocal supplementary intraocular lens. Eur J Ophthalmol. 2020 Nov 6:1120672120969042. doi: 10.1177/1120672120969042. Online ahead of print.
    7.1.4. Comba ÖB, Albayrak S, Karakaya M. Effect of capsule tension ring on short-term refractive stabilization and visual performance in trifocal intraocular lens implantation. J Fr Ophtalmol. 2021 Jul 26:S0181-5512(21)00332-6. doi: 10.1016/j.jfo.2021.01.028. Epub ahead of print. PMID: 34325923.
    
    7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

    7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 
    7.3.1 Seferoğlu Özge B, Toker E. Hybrid Contact Lens in Keratoconus Visual Performance and Vision-Related Quality of Life. 42. European  Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO), Nice,Fransa, 2012. ( Sözel Sunum)
    7.3.2 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Results of Pegylated Interferon-Alfa 2b Therapy in Patients with Behçet’s Disease:Short Time Results. 16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris,Fransa, 2014. ( Poster Sunum)
    7.3.3 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Enhanced Depth imaging optical coherence tomography findings in Behcet’s Disease and its association with angiographic changes .16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris, Fransa, 2014. ( Poster Sunum)
    7.3.4.Seferoglu Özge B, Çekiç O.Sticky silicone oil due to the interaction of perfluro-octanand 5500 cst silicone oil. Mediterretina, İstanbul, 2014( Poster Sunum)
    7.3.4 Seferoğlu Özge B, Toker E. Visual Performance and Vision Related Quality of Life of patients wearing a Miniscleral Contact Lens. 45  European  Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO) İzmir, 2015. (Sözel Sunum)
    7.3.5 Seferoğlu Özge B, Toker E. Clinical Outcomes of Repeated Corneal Collagen Cross-linking  American Academy of Ophthalmology, LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)
    7.3.6 Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Intraoperative Corneal Thickness Changes During Epi-off Corneal Collagen Cross-linking with Application of Different Riboflavin Solutions. American Academy of Ophthalmology (AAO), LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)
    7.3.7 Seferoğlu Özge B , Toker E. Effects of Topical Nepafenac Treatment on Perioperative and Postoperative Pain Relief and Epithelial Healing after CXL, ASCRS, San Diego, ABD, 2015. ( Poster Sunum)
    7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 
    7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
    7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
       7.6.1 Seferoğlu Özge B,Toker E. Keratokonusta hibrid kontakt lens uygulaması: Görsel Performans ve Görme ile ilişkili Yaşam Kalitesi, 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Sözlü  Sunum)
    7.6.2 Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Esen F, Eraslan M, Çerman E, Şahin Ö. Ven Tıkanıklığına bağlı makula ödemi tedavisinde anti-VEGF tedavisinin Anti-VEGF fokal Lazer kombine tedavisi sonuçları ile karşılaştırılması 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Poster Sunum)
    7.6.3 Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Eraslan M, Çerman E, Şahin Ö. Bilateral Terson Sendromlu olguda vitrektomi operasyonu sonucu, 47 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2013. (Poster Sunum)
    7.6.4 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Aktif ve Kronik Uveiti olan Behcet hastalarında Peginterferon Kullanımının Erken Dönem Sonuçları. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)
    7.6.5 Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Kazokoğlu H. Topikal Okular Steroide bağlı Gelişen Pediatrik İatrojenik Cushing Sendromu Olgusu. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)
    7.6.6 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Behçet Hastalarında EDI-OCT(Enhanced Depth Imaging-OCT) Bulguları ve İlişkili Anjiografik Değişiklikler. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)
    7.7.7 Seferoğlu Özge B, Erekul G, Toker E. Topikal Nepafenak (%0.1) Damla kullanımının Crosslinking (CXL) Tedavisinde Ağrı ve Yara İyileşmesi üzerine Etkisi. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)
    7.7.8 Seferoğlu Özge B, Toker E. Miniskleral Lens Kullanıcılarında Görsel Performans ve Görme ile ilişkili Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)
    7.7.9 Sümmen S, Seferoğlu Özge B, Toker E. İki Farklı Mini-skleral Lensin Uygulama Sonrası Çökme Hızlarının Karşılaştırılması. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)
    7.7.10 Eyvaz E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Keratokonus Hastalarında İki Farklı Mini-Skleral Lens İle Görme Keskinliği ve Hasta Konforunun Değerlendirilmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)
    7.7.11 Seferoğlu Özge B, Toker E. İlerleyici Keratokonus Hastalarında Hızlandırılmış Korneal Crosslinking (9 mw/cm2):1.yıl takip sonuçları. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)
    7.7.12 Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Epi-off korneal crosslinking (CXL) tedavisinde farklı riboflavin (RF) solüsyonlarının intraoperatif kornea kalınlığına etkisi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)
    7.7.13 Küçükkömürcü E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Korneal Crosslinking Tedavisi Sonrası Progresyon Gösteren Keratokonus Hastalarında Tekrarlanan Crosslinking Tedavisinin Etkinliği. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)
    7.7.  Diğer yayınlar 
8.    Projeler 
9.    İdari Görevler 
    4 yıl süresince  4 ayrı kliniğinin ROP (prematüre retinopatisi) tanı ve tedavisini yönettim.
10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
      10.1 Türk Tabipler Birliği (2011- devam ediyor)
    10.2 Türk Oftalmoloji Derneği  (2011-devam ediyor)