Prof. Dr. Mustafa HASBAHÇECİ


1971 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)’ni 1995 yılında bitirip, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’da uzmanlık eğitimine başladı. Haziran 2001’da Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 1996-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Uzmanlık sonrası 2001-2010 yılları arasında İstanbul Özel 29 Mayıs Hastanesi’nde Genel Cerrahi uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında Başasistan olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde göreve başladı. 2012 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’nda uzman doktor olarak göreve başlayıp, aynı yerde 2015 yılında Doçent ünvanını aldı. Fransa’da Institute of Laparoscopic Surgery-Bordeaux kliniğinde 2011 yılında bir ay süre ve Japonya’da National Cancer Center-Tokyo kliniğinde 2014 yılında bir ay süre ile gözlemci olarak çalıştı. 2016-2021 yılları arasında Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2020 yılında Genel Cerrahi Profesörü oldu.

TR Dizin kapsamında Archives of Clinical and Experimental Medicine dergisinde baş editörlük-editörlük, PubMed ve TR dizin kapsamından Medeniyet Medical Journal dergisinde genel cerrahi bölüm editörlüğü ve TR Dizin kapsamında Journal of Academic Research in Medicine dergisinde yayın kurulu üyeliği ve genel cerrahi bölüm editörlüğü görevlerine halen devam etmektedir. Tıp alanında bilimsel yayıncılık eğitimi veren hipotezdenmakaleye.com web sayfasının kurucu editörü ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası dergilerde basılmış 70 adet yayını, uluslararası kongrelerde 24 adet sözlü ve poster sunumu, bir adet kitap bölüm çevirisi, üç adet ulusal kitapta bölüm yazarlığı, ulusal dergilerde basılmış 32 yayını ve ulusal kongrelerde 79 adet sözlü ve poster sunumu mevcuttur. Yayınlarına almış olduğu atıf sayısı 715’dir.