Uzm. Dr. Erhan YENİARAS


UZM. DR. ERHAN YENİARAS

EĞİTİMİ

 

Lisans Tıp Uludağ Üniversitesi -1998

Yüksek Lisans Tıp Uludağ Üniversitesi -2002

Doktora Anestezi ve Reanimasyon SB. İstanbul Eğitim Arş. Hastanesi -2004

 

İŞ DENEYİMİ

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Anestezi Uzmanlığı 2009-2011

Özel Yenibosna Safa Hastanesi- Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi 2011-

 

ÜYELİKLER

Türk Tabipler Birliği

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği

 

BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1 Akbulut S, Arikanuoglu Z, Senol A, Sogutcu N, Basbug M, Yeniaras E, Yagmur Y. Is

methotrexate an acceptable treatment in the management of idhiopathic granulomatous mastitis? Arch

Gynecol Obstet 2011; 284:1189-1195

2 Kapmaz M, Erdem M, Yeniaras E, Oncul O, Aktas Z. First Detection of NDM-1 with CTX-M-9,

TEM, SHV and rmtC in Escherichia coli ST471 carrying Incl2,A/C and Y plasmids from clinical isolates

in Turkey. Journal of Global Antimicrobial Resistance 7 (2016): 152-153

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

3. Yeniaras E, Teomete G, Karabag G, Topuz C, Toprak N, Özyuvaci E. Percutan Dilational

Trackeotomy; Our Experience. 16 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2007.

Abstract Acceptance (146)

 

4. Yeniaras E, Toprak N, Karabag G, Demircioglu O, Demir I, Ozyuvaci E. Postoperative Sagittal

Sinus Thrombosis After Spinal Anaesthesia. 16 th International Intensive Care Symposium, Istanbul,

Turkey 2007. Abstract Acceptance (147)

5. Vatansever S, Yeniaras E, Bilgi D, Akcay E, Ozyuvaci E. Excessive Fluid Overload With Severe

Hyponatremia in Hysteroscopic Myomectomy: A case Report “FEMALE TURP SYNDROME”. 17 th

International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2009. Abstract Acceptance (69)

6. Vatansever S, Bilgi D, Yeniaras E, Isiksalan S, Ozyuvaci E. Trakeal Stenosis Case Management.

17 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2009. Abstract Acceptance (115)

7. Tosun Alp A, Yeniaras E. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Erken Tanı. 1

st

International Future ofMedicine Congress, Sakarya, Turkey 2019.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

8. Yeniaras E, Toprak N, Köseoğlu G, Teomete G, Uslu N, Özyuvacı E. Faktör V Leiden

Mutasyonuna Bağlı Olarak Gelişen Portal Ven Trombozu Olgusu. İstanbul Tıp Dergisi 2007; 3: 35-38

9. Yeniaras E, Teomete G, Karabağ G, Topuz C, Toprak N, Özyuvacı E. Perkütan Dilatasyonel

Trakeostomi Deneyimlerimiz. İstanbul Tıp Dergisi 2007; 4: 7-12

7.4.3 Yeniaras E, Ekici M, Akyol M, Toprak N, Özyuvacı E. Vertebra İlizarov Operasyonu Yapılan

Kifoskolyoz olgusu ve Anestezi Yönetimi. İstanbul Tıp Dergisi 2008; 1; 41-43

10. Yeniaras E, Uslu N, Akçay E, Özyuvacı E. Regional Anesthesia in a Patient with Extreme

Gigantism. İstanbul Tıp Dergisi 2008; 1: 94-95

11. Yeniaras E, Acar P, Toprak N, Özyuvacı E. Marfan Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yaklaşımı:

Olgu Sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2010; 2, 80-81

12. Yeniaras E, Acar P, Toprak N, Özyuvacı E. Milier Tüberküloz Sonrasında Görülen Nocardia

Beyin Apsesi: Olgu Sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2010: 11(3): 142-144

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

13. Özgür T, Toprak N, Uslu N, Demircioğlu O, Yeniaras E, Kutlu F. Remifentanil Eşliğinde

Tiyopental, Propofol ve Etomidat indüksiyonunda Mivakuryum ile Sağlanan Entübasyon Koşullarının

Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2005 s:44

14. Acar P, Yeniaras E, Arslantaş M.K, Teomete G, Özyuvacı E, Kutlu F. Milier Tüberkülozlu

Hastada Serebral Nocardia Absesi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:38

15. Acar P, Yeniaras E, Teomete G, Arslantaş M.K, Demircioğlu O, Kutlu F. Stroke sonrası gelişen

“ONDINE'İN LANETİ”. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:39

16. Yeniaras E, Toprak N, Köseoğlu G, Uslu N, Teomete G, Kutlu F. Yaygın Venöz Sistem Tromboz

Olgusu. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:62

17. Yeniaras E, Akçay E, Uslu E, Özyuvacı E. Aşırı Uzun Bir Gigantism Olgusu ve Rejyonel Anestezi

Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2007 s:111

18. Demircioglu O, Yeniaras E, Toprak N, Demir İ, Diler E, Özyuvacı E. KOAH'lı Olgularda

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonu Sırasındaki Transkutanöz, Arteryel ve End-Tidal CO(SB2)

Değerlerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2005 s:112

19. Ekici M, Yeniaras E, Vatansever Ş, Özyuvacı E. Nedeni Bilinmeyen Dev Rektus Kılıf Hematomu.

14. ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Ankara 2008 bildiri Kayıt no: 43

20. Başaran H, Akyol O, Yeniaras E, Akçıl E, Vatansever S, Özyuvacı E. Peripartum

Kardiyomiyopatisi ve Renal Ven Trombozu olan bir Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Kongresi, Antalya 2008 s:197

21. Yeniaras E, Demircioglu O, Topuz C, Karabağ G, Toprak N, Özyuvacı E. Hipertansif Olgularda

Trakeal Entübasyon ile İlişkili Hipertansiyonun Engellenmesinde Lidokain, Fentanil ve Esmolol'ün

Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:212-213

22. Küçük B, Yeniaras E, Uslu N, Köse S, Özyuvacı E. Plonjan Guatr ve Vokal Kordda Kitlesi Olan

Bir Olgunun Video-Laringoskop Eşliğinde Entübasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,

Antalya 2008, s:225

23.Yeniaras E, Gürcan İ, Acar P, Toprak N, Topuz C, Özyuvacı E. Geriatrik Travma Olgularının

Anestezi Yönetiminin Retrospektif İncelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya

2008 s:237

24.Vatansever Ş, Yeniaras E, Göktaş G, Akçıl E, Özyuvacı E. HELLP Sendromu Sonrasında

Gözlenen PRES Sendromu; Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:265-266

25. Özyuvacı E, Yeniaras E, Demircioğlu O, Toprak N, Vatansever Ş. Laparoskopik

Kolesistektomilerde Desflurane-Remifentanil Kombinasyonu ile Propofol-remifentanil

Kombinasyonunun Post-operatif Ağrı, Bulantı-Kusma, Derlenme ve Hasta Başı Maliyetlerinin BİS

Monterizasyonu eşliğinde Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster kabul; P-268

26. Kaşkeskin K, Saylan S, Hatipoğlu Z, Yeniaras E, Ekin A, Tekdöş Y. RDX

(HEXOGEN,CYCLONİTE) İnhaler ve Dermal Maruziyet Sonucu Fatal Seyreden İntoksikasyon Olgusu.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster kabul; P-464

27. Kaşkeskin K, Yeniaras E, Hatipoğlu Z, Tekdöş Y, Ekin A, Kaya S. Status Epilepticusla Seyreden

Hipoparatroidi İlişkili FAHR Sendromu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul; P-490

28. Yeniaras E, Kaşkeskin K, Hatipoğlu Z, Erdoğanşeker H, Kaya S. Çinko Fosfür Zehirlenmesine Bağlı Derin Hipoglisemi ve Derin Metabolik Asidoz Gelişen Bir Olguda Yoğun Bakım Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul; P-492

29. Yeniaras E, Hatipoğlu Z, Kaşkeskin K, Ekin A, Kaya S. Tek Akciğerli Travma Sonrası Akut

Respiratuar Distress Sendromu Gelişen Olgunun Mekanik Ventilasyon Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul; P-548

30. Kapmaz M, Yeniaras E. Kolistimetat Sodyuma Bağlı Kaşıntı: 2 Olgu Sunumu. III. Ulusal Sağlı

Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul 2014 s: 215

31. Kapmaz M, Yeniaras E, Gürsoy A.Ö, Kayı P, Pelit S.Erişkin YBÜ'ye Pnömokoksik Pnömoni

Neden ile Yatırılan Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Mikrobiyolojik Özellikleri. KLİMİK 2015 XVII.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2015, Sayfa 193

 

YABANCI DİLLER

İngilizce