Uzm. Dr. Fatma DEMİRDÖĞEN DENLİ


ÖZGEÇMİŞ

 

 

  1. Adı Soyadı: FATMA DEMİRDÖĞEN DENLİ
  2. Doğum Tarihi: 01.01976
  3. Unvanı: Uzman Doktor
  4. Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık (Konya Tıp Fakültesi)

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp fakültesi

Selçuk Üniversitesi

1998

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi

2006

 

  1. Akademik Unvanlar: Uzman

                

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

            Konjestif kalpyetersizliği olan tip 2 diyabetiklerde günde tek doz glargine insülin tedavisi ile günde 2 kez nph insülin tedavisinin gece hipoglisemi görülme sıklığına etkilerinin karşılaştırılması

 

  1. Yayınlar

      7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

       ijaedu.ocerintjournals.org/iuitfd/issue/9279/115990

Konjestif kalpyetersizliği olan tip 2 diyabetiklerde günde tek doz glargine insülin tedavisi ile günde 2 kez nph insülin tedavisinin gece hipoglisemi görülme sıklığına etkilerinin karşılaştırılması

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            Güney M, Demirdöğen F, Boduç Z, Doğan AN, Uyanıkoğlu A, Erhan N. Üst Gasrointestinal Kanama Vakalarında Lökopeni ve Lökositozun Klinik Tablo Üzerindeki Etkisi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, The Turkish Journal of Gastroenterology 2004; 15(supp 1): 75. 31 Ağustos- 5 Eylül 2004, Antalya, P-08

Benzer M, Güney M, Demirdöğen Denli F. Waldenström Makroglobülinemisi [Waldenström’s Macroglobulinemia]. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2003; 1(3): 160-161

 

      7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Demirdöğen Denli F, Kurtulmuş N, Uyanıkoğlu A, Boduç Z, Tükek T. İnsülin glargine ve NPH İnsülin’in Hipoglisemi Açısından Karşılaştırılması. 42. Ulusal Diyabet Kongresi, Özet Kitabı. 10-14 Mayıs 2006, Beldibi-Antalya, P-73, 56

 

7.6 Diğer Yayınlar

 

8.İş Deneyimleri

            Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi  - İç Hastalıkları Asistan
            Van-Erciş Devlet Hastanesi – İç Hastalıkları Uzmanı
            Safa Hastanesi – İç Hastalıkları Uzmanı

 

9.Yabancı Dil

            İngilizce  

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

İstanbul Tabip Odası