Uzm. Dr. Psikolog Naciye TOKAÇ


EĞİTİMİ

Uzmanlık: 2005-2008; Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye.

Üniversite: 2000-2004; Haliç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Yök Burslu), İstanbul,Türkiye.

Lise: 1996-2000; Orhan Cemal Fersoy (Yabancı Dil Ağırlıklı) Lisesi. İstanbul, Türkiye.


İŞ DENEYİMİ

Özel Safa Hastanesi

● Yetişkin bireysel terapileri, aile ve çift terapileri, psikolojik danışmanlık, Objektif ve Projektif Kişilik Testleri uygulama ve raporlama.

Apamer Aktüel Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

● Yetişkin bireysel terapileri, aile ve çift terapileri, psikolojik danışmanlık, Objektif ve Projektif Kişilik Testleri uygulama ve raporlama.

Özel Yedikule Nöropsikiyatri Merkezi

● Yetişkin bireysel terapileri, aile ve çift terapileri, psikolojik danışmanlık, Objektif ve Projektif Kişilik Testleri uygulama ve raporlama.

Bakırköy Kızılay Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi

● Yetişkin bireysel terapileri, aile ve çift terapileri, psikolojik danışmanlık, Objektif ve Projektif Kişilik Testleri uygulama ve raporlama.

Özel Aksa Cerrahi Tıp Merkezi

● Yetişkin bireysel terapileri, aile ve çift terapileri, psikolojik danışmanlık, Objektif ve Projektif Kişilik Testleri uygulamı ve raporlama.

Özel Halıcıoğlu Tıp Merkezi

● Yetişkin bireysel terapileri, aile ve çift terapileri, psikolojik danışmanlık, Objektif ve Projektif Kişilik Testleri uygulama ve raporlama.

Özel Çözüm Dershanesi

● Dershane öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık.

Özel Duygu Hastanesi

●  Bireysel psikoterapi, aile ve evlilik danışmanlığı.

Özel Kapadokya Hastanesi

●  Bireysel psikoterapi, aile ve evlilik danışmanlığı.

Özel Bağımsız Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

● Kurucu, Eğitim Koordinatörü

İBB, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Özürlüler Müdürlüğü

● Psikolojik danışmanlık hizmeti

Bağcılar Belediyesi Başak Rehabilitasyon Merkezi.

● Psikolojik danışmanlık hizmeti

Özel Ant Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi

● Psikolojik danışmanlık hizmeti

 

ALDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

“EMDR-Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Yöntemiyle Psikoterapi Sertifikası Eğitim Programı II. Düzey”, Davranış Bilimleri Enstitüsü, (2018).

"Uluslararası Varoluşçu Terapi-Logotherapy Eğitim Programı I. Ve II. Modül". Çadem Psikoloji ve ABD Viktor Frankl Enstitüsü İşbirliğiyle. (2018).

"Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitim Programı".Apamer Aktüel Psikoloji. (2018).

"Gelişim Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı"-450 Saat (2014).

“Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi”, The Gottman Institute ve Psikoloji İstanbul, (2012).

“EMDR-Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Yöntemiyle Psikoterapi Sertifikası Eğitim Programı I. Düzey”, Davranış Bilimleri Enstitüsü, (2009).

“Sağlık Psikolojisi Sertifikası Eğitim Programı”, Türk Psikologlar Derneği, (2007).

“Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası Eğitim Programı”, Türk Psikologlar Derneği, (2007-2008).

“WISC-R Çocuklar için Zeka Testi Eğitim Sertifikası”. Türk Psikologlar Derneği, (2006).

“CAT (Çocuklar İçin Algı Testi) ve Louisa-Duss Psikanalitik Öyküler Testi Sertifika Eğitimi”, Psikolojik Testler Derneği, (2006).

“Rorschach Projektif Kişilik Testi Eğitim Sertifikası”, Rorschach ve Projektif Testler Derneği.

“Hiperaktivite Ve Dikkat Dağınıklığı Eğitim Semineri”, Hiperaktivite ve Dikkat Derneği, (2004).

“Zihinsel Engelli Çocuklar Ve Eğitim Yöntemleri Konulu Eğitim Programı”, Türk Psikologlar Derneği, (2004).

“Transaksiyonel Analiz Konulu Eğitim Programı”, Türk Psikologlar Derneği, (2004).

“Aile Psikolojisi Konulu Eğitim Programı”, Türk Psikologlar Derneği, (2003).

“Çocuk Psikolojisi Ve Etkin Terapiler Konulu Eğitim Programı”, Türk Psikologlar Derneği, (2003).


ÇALIŞMA ALANLARI

Bireysel Psikoterapi-Yetişkin (18 yaş ve üzeri)

Çift, Aile ve Evlilik Terapisi


UYGULADIĞI TERAPİ YÖNTEMLERİ

Sistemik Eksperiyental Aile Terapisi-Murat Dokur (Devam ediyor)

Cognitive Behavioral Therapy (Bilişsel Davranışçı Terapi)

Uluslar arası Varoluşçu Terapi-Logotherapy

Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Psychotherapy)

Analitik Yönelimli Psikoterapiler

Transaksiyonel Analiz

Gottman Çift Terapisi


UYGULADIĞI TESTLER

Rorschach Projektif Kişilik Testi

TAT (Tematik Algı Testi) Kişilik Testi

WISC-R Zeka Testi

MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri

CAT (Çocuklar İçin Algı Testi) Kişilik Testi

Lousia Duss Psikanalitik Hikayeler Kişilik Testi

Denver Gelişim Tarama Testi

Ankara (AGTE) Gelişim Tarama Testi


BİLİMSEL YAYINLAR

Tokaç, N. “Travma” (Sözel Bildiri), IV. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul, Türkiye. 2018.

Tokaç, N. “Obsesyon ve Agresyon” (Sözel Bildiri), III. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul, 2015.

“Psikanalitik Psikopatolojide Sınırlar Sorunu" Rorschach ve Projektif Testler Derneği ve Paris 13 Üniversitesi Katılımıyla, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2013.

Tokaç, N. “Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Yalnızlık Düzeyi Ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İstanbul, 2008.

Tokaç, N. “Kendini Kurgulama Düzeyinin Cinsiyet’e Göre Değişimi” (Sözel Bildiri), 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: ‘Bireyden Topluma Duyarlılık’, Uludağ Üniversitesi, 30 Haziran-4 Temmuz, Bursa, Türkiye. 2004.

Tokaç, N. “Akran Zorbalığının Yaş’a Göre Değişimi” (Sözel Bildiri Sunumu), 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: ‘Psikoloji ve Sanat’, Ankara Üniversitesi, 1 Temmuz-5 Temmuz, Ankara, Türkiye. 2003.

Tokaç, N. “Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları İle Benlik Tasarımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” (Araştırma Projesi), İstanbul, Türkiye, 2002.


ÜYELİKLER

Türk Psikologlar Derneği

Rorschach ve Projektif Testler Derneği

EMDR Derneği


YABANCI DİLLER

İngilizce