Uzm. Dr. Sema YEŞİLYURT LAPÇIN


EĞİTİMİ

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi 2002-2007

Tez: Paranoid bozukluk, Paranoid Şizofreni ve Nonparanoid şizofreni Hastalarının silik nörolojik

belirtiler ve nörokognitif fonksiyonlar açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması

Ege Üniversitesi

Tıp Fakultesi 1991-1997

 

İŞ DENEYİMİ
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 2013-2015

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Raşit Tahsin Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar Birimi 2010-2013

Bağcılar Eğitim Ve araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 2007-2010
 

ÜYELİKLER
Türkiye Psikiyatri Derneği

CETAD- Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği

Hipnoterapi Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Derneği

Adli ve Klinik Psikoloji Derneği

İstanbul Tabip Odası


BİLİMSEL YAYINLAR
1- Obsessive compulsive disorder and symptoms may have different effects on schizophrenia.

Üçok A, Ceylan ME, Tihan AK, Lapçin S, Ger C, Tükel R.

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011 Mar 30;35(2):429-33. doi:10.1016/j.pnpbp.2010.08.021. Epub 2010 Sep 8.

2- Lifetime hypomanic symptoms in remitted patients with schizophrenia and other psychotic disorders.

Altınbaş K, Yeşilyurt S, Aras HI, Smith DJ, Craddock N.

Psychiatr Danub. 2014 Sep;26(3):200-4. PubMed PMID: 25191765.

3- Detection of subclinical atherosclerosis and diastolic dysfunction in patients with schizophrenia.

Unsal C, Oran M, Tureli HO, Alpsoy S, Yeşilyurt S, Arslan M, Topcu B, Karakaya O, Kurt E.

Dis Treat. 2013;9:1531-7. doi:10.2147/NDT.S52030. Epub 2013 Oct 8. PubMed PMID: 24143102; PubMed Central PMCID:

4- Dissociative symptoms and dissociative disorder comorbidity in patients with obsessive-compulsive disorder.

Belli H, Ural C, Vardar MK, Yesılyurt S, Oncu F.

Compr Psychiatry. 2012 Oct;53(7):975-80. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.02.004.Epub 2012 Mar 17. PubMed PMID: 22425531.

5- Citalopram Related Euprolactinemie Galactorrhea A Case Report

H Bellı, M K Vardar, S Yesilyurt, E S Gul, C Ural

West Indian Med J 2010; 59 (1): 111

6- Childhood Trauma And Dissociation İn Patients With Obsessıve Compulsive Disorder

H Belli, C Ural, S Yesilyurt, Mk Vardar, M Akbudak, F Oncu

West Indian Med J 2013; 62 (1): 39

7- Escıtalopram Related Erectıle Dysfunctıon And Spontaneous Ejaculatıon Durıng Mıcturıtıon

Hasan Bellı, Dilek Aslaner, Cenk Ural, Melek Kanarya Vardar, Sema Yesilyurt, Elif Sultan Gul.

West Indian Med J 2013;

8- İlaçla Ortaya Çıkan Plevral Efüzyon

Sema Yeşilyurt

Olgularla Psikiyatri 2013; 3: 1-3

9- Hamile Hastada İlaç Kullanımı

Sema Yeşilyurt

Olgularla Psikiyatri 2013; 3: 4-7

10- Şizofreni ve OKB Birlikteliği

Sema Yeşilyurt

Olgularla Psikiyatri 2013; 3: 8-10

11- Klinik Psikofarmakoloji Nemerof ,, Gebelik ve Lohusalık Döneminde Psikotrop madde kullanımı bölüm çevirisi

12- Klozapine bağlı gelişen siyalorenin patoizyolojisi ve güncel tedavi seçenkleri ,

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:275-281


İLGİLİ EĞİTİMLER

Cinsel Terapi Eğitimi CETAD ( Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği ) 2004-2006

Aile ve İlişki Terapisi Eğitimi - Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir Aile Terapisti 2003-2006

Şema Terapisi Eğitimi 2005

Psikoanalitik ve Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi – Psikolog Yavuz Erten 2007-2008

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 2008-2009

SÜDGE Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi 2009

Hipnoterapi EğitimiDr. Tahir Özakkaş 2010

Optimum Denge Sistemi Eğitimi- Tamer Dövücü- Jeffry Zeıg 2012

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 2014

Eğitici Deneyimi 2013- – Halen

Adli ve Klinik Psikoloji Derneği’nde Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Konuşma

Bozuklukları Terapisi alanında eğitimci olarak çalışmaktadır.


YABANCI DİLLER
İngilizce