Uzm. Dr. Serdar SERİNSÖZ


DR. SERDAR SERİNSÖZ 

EĞİTİMİ
1995    Tarsus Amerikan Koleji
2002     Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2011     Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İŞ DENEYİMİ 
2003 -  2004   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü        
2011 -  2012  Ağrı Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
2013  - 2018  Gelişim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Öğretim Üyeliği   
2013  - Halen  Özel Yenibosna Safa Hastanesi


ÜYELİKLER 
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
EuropeanSociety of Radiology

ÖDÜLLER
EBR ‘nin (Avrupa Radyoloji Board) Haziran 2018 yılında düzenlediği sınavda “Yeterlilik” alarak EDIR (European Diploma in Radiology) belgesi kazanılmıştır.

BİLİMSEL YAYINLAR
1.Multidetectorct angiography versus arterial duplex usg in diagnosis of mild lower extremity peripheral arterial disease: is multidetectorct a valuable screening tooL?Eur J Radiol. 2011, 21345629
2.Prenatal congenital cystic adenomatoid malformation detected coincidentally by obstetric ultrasound examination, Marmara medical journal2009;22(2)146-149.
3.Uterine arteriovenous fistula coincidentally detected in a perimenauposal women: us, color doppler us and ct findings, Marmara medical journal2009;22(1):059-063.
4.Magnetic resonance imaging in the diagnosis of pigmented villonodular synovitis,yeditepe medical journal 2010;4(14):284-7.
5.The value of diffusion-weighted MR imaging in renal masses  (ESRMB 2009 S 564) 
6.Imaging findings in early presentation of acute lymphoblastic leukemia with concurrent multi organ involvement (ESGAR 2010-SE089)
7.Wandering spleen, a rare cause of acute abdomen (Korean congress of radiology -KCR 2011 SE 01 AB-04)
8.Omental Torsion Mimicking  AcuteCholecystitis;  A Rare Entity (KOREAN CONGRESS OF RADIOLOGY -KCR 2011 SE 01 AB-03)

YABANCI DİLLER 
İngilizce