Haklarınız ve Sorumluluklariniz

Haklarınız ve Sorumluluklariniz

Haklarınız

 • Anlayışlı ve saygılı bakım,
 • Kaliteli tedavi ve bakımın devamlılığını beklemek,
 • Saygı ve özen gösterilerek tedavi edilmek
 • Irk, din, inanç, kültürel değer, cinsiyet, yaş veya maddi durumun bakımınızı etkilememesi,
 • Bakımınızla ilgilenen bütün personelden hemşire, teknisyen ve doktordan, kendilerini tanıştırmalarını, bakımınızdaki rollerini belirtmelerini ve sizin için ne yapacaklarını açıklamalarını istemek haklarına sahipsiniz. Tedaviniz Hakkında Bilgi Sağlık ekibiniz önerilen tedaviyi size açıklayacak. Ekipten aşağıdakilerin açıklanmasını bekleyiniz.
 • Hastalığınız veya durumunuz ve önerilen tedavi
 • Önerilen tedaviden beklenen fayda ve risk
 • Önerilen tedavi dışındaki tedavi seçenekleri ve bu tedavilerin fayda ve riskleri
 • Bakımınızdaki rolünüz
 • Gereksinim duyacağınız bilgi ve yetenekler
 • Durumunuzun nasıl gelişeceği ve  İyileşirken nelerle karşılaşacağınız. Bakım ve tedavinizin beklenen ve beklenmeyen bütün sonuçları konusunda tamamen bilgilendirileceksiniz. Bakımınız Hakkındaki Kararlara Katılma
 • Hastalığınızı, önerilen tedavinin fayda ve zararlarını ve var olan diğer tedavi seçeneklerini anlatmasını doktorunuzun dan isteme
 • Teşhis işlemlerini veya tedaviyi reddetmek
 • Ağrınızın yeterli olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi istemek haklarına sahipsiniz. Tedavi edilmek isteyip istemediğinize, eğer istiyorsanız hangi tedavi yolunu istediğinize karar vermek sizin hakkınızdır. Tedavi olmayı reddederseniz, karanızın tıbbi sonuçları hakkında size bilgi verilecektir. Reşit değilseniz, aileniz ve/veya vasiniz sizinle ilgili her türlü tedavi planlanması kararlarına katılacaktır. Bu kararlara katılamayacak durumdaysanız, Safa Hastanesi aynı hakları yasal olarak belirlemiş olduğunuz vekilinize tanıyacaktır.

 Etik Kararlar Karar vermenizde yardımcı olmak üzere aşağıdakileri göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz

 • Bakımınız hakkında karar verebilmek için gerekli bütün bilgilere sahip misiniz?

Safa Hastanesi hemşire ve doktorların sorunlarınızı tartışmak üzere size yardıma hazırdır. Gizlilik Safa Hastanesi personeli bütün hastaların bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Vaka tartışmaları, muayene sonuçları ve tedavilerin başkalarına açıklanması yasaktır ve gizlilikle yürütülür.

Ek olarak

 • Gizlilik istediğiniz her an yatağınızın etrafındaki perdeyi veya odanızın kapısını kapatma,
 • Ziyaretçi kabul etmediğinizi bildirme,
 • Hastanede yatarken kimliğinizin gizli tutulmasını isteme,
 • Başka bir hasta ve/veya ziyaretçi tarafından gereksiz olarak rahatsız edildiğinizde odanızın değiştirilmesini isteme (kaldığınız odayla ayni kalitede boş bir odanın bulunmasına bağımlı olarak, isteklerinizi yerine getirmek için elden gelen her şey yapılacaktır) hakkınız vardır.

Kayıtların Gizliliği Tıbbi kayıtlarınız gizlilik altında tutulur ve bu bilgilerin Safa dışında, herhangi bir kişiye verilmesini onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Siz veya yasal vekiliniz tıbbi kayıtlarınızı elde edebilirsiniz.

Safa hastanesi içinde yalnızca bakım ve tedavinizle ilgilenen görevliler kayıtlarınıza bakabilir.

Ağrının Yönetimi Ağrının etkili olarak kontrolü, bakım ve tedavinizin önemli bir parçasıdır. Safa Hastanesi sağlık görevlileri sizinle birlikte çalışarak, ağrınızın tedavi edilmesi ve bu amacı yerine getirecek bir planın yaratılması için özenle çalışacaklardır.

İstek ve Gereksinimlere Uygun Yanıt Anlayışlı Haklarınız ve Sorumluluklarınız

 • Anlayışlı ve saygılı bakım,
 • Kaliteli tedavi ve bakımın devamlılığını beklemek,
 • Saygı ve özen gösterilerek tedavi edilmek
 • Irk, din, inanç, kültürel değer, cinsiyet, yaş veya maddi durumun bakımınızı etkilememesi,
 • Bakımınızla ilgilenen bütün personelden hemşire, teknisyen ve doktordan, kendilerini tanıştırmalarını, bakımınızdaki rollerini belirtmelerini ve sizin için ne yapacaklarını açıklamalarını istemek haklarına sahipsiniz. Tedaviniz Hakkında Bilgi Sağlık ekibiniz önerilen tedaviyi size açıklayacak. Ekipten aşağıdakilerin açıklanmasını bekleyiniz.
 • Hastalığınız veya durumunuz ve önerilen tedavi
 • Önerilen tedaviden beklenen fayda ve risk
 • Önerilen tedavi dışındaki tedavi seçenekleri ve bu tedavilerin fayda ve riskleri
 • Bakımınızdaki rolünüz
 • Gereksinim duyacağınız bilgi ve yetenekler
 • Durumunuzun nasıl gelişeceği ve  İyileşirken nelerle karşılaşacağınız. Bakım ve tedavinizin beklenen ve beklenmeyen bütün sonuçları konusunda tamamen bilgilendirileceksiniz. Bakımınız Hakkındaki Kararlara Katılma
 • Hastalığınızı, önerilen tedavinin fayda ve zararlarını ve var olan diğer tedavi seçeneklerini anlatmasını doktorunuzun dan isteme
 • Teşhis işlemlerini veya tedaviyi reddetmek
 • Ağrının yeterli olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi istemek hakkına sahipsiniz. Tedavi edilmek isteyip istemediğinize, eğer istiyorsanız hangi tedavi yolunu istediğinize karar vermek sizin hakkınızdır. Tedavi olmayı reddederseniz, kararınızın tıbbi sonuçları hakkında size bilgi verilecektir. Reşit değilseniz, aileniz ve/veya vasiniz sizinle ilgili her türlü tedavi planlanması kararlarına katılacaktır. Bu kararlara katılamayacak durumdaysanız, Safa Hastanesi aynı hakları yasal olarak belirlemiş olduğunuz vekilinize tanıyacaktır.

 Etik Kararlar Karar vermenizde yardımcı olmak üzere aşağıdakileri göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz

 • Bakımınız hakkında karar verebilmek için gerekli bütün bilgilere sahip misiniz?

Safa Hastanesi hemşire ve doktorları sorunlarınızı tartışmak üzere size yardıma hazırdır. Gizlilik Safa Hastanesi personeli bütün hastaların bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Vaka tartışmaları, muayene sonuçları ve tedavilerin başkalarına açıklanması yasaktır ve gizlilikle yürütülür.