Beslenme ve Diyetetik

DETAYLAR


Beslenme ve diyetetik bölümünün görevi hasta ya da sağlıklı olan tüm bireylerin nasıl beslenecekleri konusunda bilgiler vermek ve gerektiğinde takibini yapmaktır. Beslenme yetersizliği ya da beslenme dengesizliği sonucunda birçok sorunla karşılaşılabilir. Bu nedenle beslenme ve diyetetik uzmanları, sanılanın aksine sadece hasta bireyler için değil sağlıklı bireyler için de beslenme eğitimi verir ve uygun beslenme programları hazırlar. Hasta bireylerin tedavileri ve tedavi sonrası dönemlerinde uygun bir şekilde beslenmeleri için gerekli olan programları hazırlamak da beslenme ve diyetetik uzmanlarının görevlerinden birisidir.

Beslenme ve diyetetik uzmanları besinlerin tüketilmesi için uygun programlar hazırlamakla kalmazlar. Besinlerin uygun şekilde hazırlanması yani işlenmesi ve pişirilmesi konusu da onların alanına irmektedir. Tüketilen besinlerin depolanması konusunda da akademik bilgileri ve insan vücudunu inceleyerek kazandıkları tecrübeleri vardır. Bu nedenle besinler ve besin değerleri, beslenme düzenlerinin insan vücuduna etkileri konularında araştırmalar ve uygulamalar yaparlar. Yaptıkları araştırmalar ve analizler sonucunda ise her duruma uygun beslenme düzenlerini tespit etme ve diyet ürünlerinin geliştirilmesi konularında bilgi sahibi olurlar. Bu bilgileri hayata geçirmek ve uygulamalarını yapmak, her durum için gerekli önlemleri almak beslenme ve diyetetik uzmanlarının görevidir.

Beslenme ve diyetetik uzmanlarının bireyler için yaptıkları çalışmalar ise ‘koruyucu beslenme’ ve ‘tedavi edici beslenme’ başlıkları altında incelenebilir.

Koruyucu beslenme: Koruyucu beslenme başlığı altında tüm bireyler için uygun beslenme programlarının hazırlanması ve toplumu bilgilendirecek olan çalışmaların yapılması yer alır. özellikle çocukluk, ergenlik ve gebelik döneminde bulunan bireylerin beslenme programları üzerinde durulmaktadır. Bunun nedeni ise, bu dönemlerde bulunan bireylerin özen gösterilmesi gereken ve beslenme alışkanlıklarının kazandırılabileceği süreçlerde olmalarıdır. Beslenme ve diyetetik uzmanları çocukluk çağındaki beslenme düzenine büyük önem verirler. çünkü erişkinlik döneminde karşılaşılan sorunların önemli bir bölümünün temeli bu dönemde atılır. Dolayısıyla çocuklardan sorumlu olan bireylerin çocuklara örnek olmaları ve beslenme düzeni hakkında gerekli olan bilgileri vermeleri gerekir. Beslenme ve diyetetik uzmanları çocukların ve ailelerin beslenme konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve uygun bir beslenme düzeni takip etmeleri için çalışmalar yaparlar. Ergenlik çağı da beslenme düzenlerinin tespit edilmesi ve buna uygun davranış alışkanlıkları edinilmesi için dikkatle takip edilmesi gereken bir dönemdir. Bu yaşlarda bulunan bireyler fiziksel özelliklerine çok dikkat ederler. Bunun sonucu olarak da uygun olmayan beslenme düzenlerini takip etmeleri ya da uygun olmayan beslenme alışkanlıkları edinmeleri söz konusu olabilir. Beslenme ve diyetetik uzmanları ergenlik çağında bulunan bireylerin ve ailelerin gerekli bilgileri edinmeleri için çalışmalar yapar. Gebelik dönemi de beslenme düzenine dikkat edilmesi gereken ve bazı değişikliklerin yapılması gereken bir dönem olabilir. Beslenme ve diyetetik uzmanları gebe kalmaya çalışan, gebe olan ve emzirme döneminde bulunan bireylere gerekli bilgileri verir ve gerekliyse beslenme programlarını düzenler, takip eder.

Tedavi edici beslenme: Bu başlık hasta olan bireylerin tedavi sürecinde izleyecekleri beslenme programlarının tespit edilmesi ve takip edilmesi sürecini kapsamaktadır. Beslenme ve diyetetik uzmanları beslenme bozuklukları ve obezite gibi sorunlar başta olmak üzere kalp hastalıkları, diyabet, gut hastalığı, böbrek hastalıkları, idrar yolları hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavi sürecinde uygun beslenme programının tespit edilmesi ve takip edilmesi ile ilgilenir. Beslenme bozuklukları bebeklik döneminden yetişkinlik dönemine kadar uzanabilen uzun bir süreçteki hataların bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmış olabilir. Tabi kanser ya da AİDS gibi hastalıklara bağlı olarak da beslenme bozukluğu ile karşılaşılabilir. Beslenme ve diyetetik uzmanları bu kişilerin daha büyük sorunlarla karşılaşmalarını engellemeye çalışırlar. Bunun için kişilerin beslenme programındaki sorunlar, vücudun eksiklikleri ve ihtiyaçları tespit edilir, uygun bir beslenme programı hazırlanır ve uygulanır. Obezite ya da sık kullanılan isim ile şişmanlık tüm dünyada önemli bir sorundur. Alınan enerji ve harcanan enerjinin dengesiz olması, sonuç olarak vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye göre aşırı oranda artmasıdır. Türkiye’deki ve dünyadaki bireylerin %25-30 oranlarında obezite sorunu vardır. Beslenme ve diyetetik uzmanları bu sorunun çözümü için izlenmesi gereken beslenme ve egzersiz programlarını tespit ederler. Söz konusu olan diğer hastalıklarda ise, bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda, sorunların çözülmesi için izlenmesi gereken beslenme programını tespit eder ve uygulanmasını sağlarlar.

Doktorlar


Uzm.Dyt.Rumeysa KONU

Beslenme ve Diyetetik