Kardiyoloji

DETAYLAR


Kardiyoloji bölümümüz kalp sağlığını koruma amacına yönelik yapılan faaliyetleri organize etmektedir. Bu nedenle yeni doğan bebeklerden, leri yaşlarda bulunan kişilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kesimin kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmekle görevlidir. Kardiyoloji ekibimiz ileri teknolojinin sağlamış olduğu imkânlar ile akademik çalışmaların ortaya koyduğu gelişmeleri takip eden, bu araç ve gelişmeleri tanı ve tedavi yöntemlerine uygulayan bireylerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Kardiyoloji polikliniğimiz sağlıklı bireylerin ya da kalp hastalarının muayene, teşhis, tedavi aşamalarında hizmet vermektedir.           

Kardiyoloji polikliniğimizde çarpıntı, göğüs ağrısı, üfürüm, yüksek tansiyon ya da morarma gibi şikâyetlerle başvuran hastaların muayeneleri ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu muayene sırasında elektrokardiyografi, ekokardiyografi ya da kalp pili kontrolü gibi noninvazif testler yapılabilir. Hastaların muayenesi ve testlerin tetkik edilmesi sonucunda ek testlere ihtiyaç duyulması da söz konusu olabilir.

Muayene ve test sonuçlarına göre hastalara teşhis konulmaktadır. Bu aşamadan sonra (gerekli ise) tedavi yöntemlerine başvurulur. Daralmış koroner arterlerin tedavisi amacıyla uygulanan koroner balon ve stent girişimi, sol ya da sağ kalp için gerçekleştirilebilecek olan katater işlemleri, kalp krizi geçiren hastaların bu krize neden olabilen koroner arter tıkanmalarının ivedi olarak tedavi edilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Kardiyoloji bölümümüz, hastalara sunduğu teşhis ve tedavi imkânları dışında da görevler üstlenmektedir. Hastalarımız koroner yoğun bakım ya da rehabilitasyon konularında da kardiyoloji bölümümüzün hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Hastalarımız rahatsızlıkları doğrultusunda ekibimizdeki görevli kişiler tarafından yönlendirilecektir. Muayene olma amacıyla kardiyoloji bölümünden randevu aldığınızda şu konulara dikkat etmeniz yerinde olacaktır:

  • Sağlık güvencenizi gösteren belgeleri yanınızda bulundurmalısınız.
  • Sabah saatlerindeki muayenelere gelirken aç olarak geliniz.
  • Daha önceki dönemlerde geçirdiğiniz ameliyatlar ya da diğer girişimler varsa bunlara ait raporları ve belgeleri getirmeniz uygun olacaktır. Aynı şekilde başka hastanelerde yatmış olduğunuzu gösteren belgeleri de yanınızda bulundurmanız tavsiye edilebilir.
  • Kullanmakta olduğunuz ilaçların bilgisi, uzmanlar tarafından uygulamanız için verilen diyet listesi, (varsa) kalıı pil kartı ya da tansiyon takip çizelgenizi yanınızda bulundurmanızı önerebiliriz.

Kardiyoloji bölümümüz, konu hakkında dünyadaki akademik ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunları adapte ettiği tıp uygulamalarının hastalara yardımcı olmasını hedefler.

Doktorlar


Uzm. Dr. Ender ÖZAL

Kardiyoloji