Yoğun Bakım

DETAYLAR


Acil hastalarda veya travma gibi durumlarda yoğun bakım ünitemizde gerekli olan sisteme bağlı olarak kalınır. Ameliyat sırasında oluşabilecek sorunlar durumunda daha hijyenik bir ortamda kalması gereken hastalar için yoğun bakım ünitesi kullanılır. Yoğun bakım ünitemizde gerekli olan modern tıp cihazları mevcuttur. Ameliyat sonrasında riskli olan dönemin atlatılması için hastalar hijyenik bir ortam olan yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulur. Riskli dönemin atlatılması halinde hastalar normal odalara alınarak tedaviye burada devam edilir.

Yoğun bakım ünitesinde giriş ve çıkışlarda hemşireler tarafından gerekli olduğu şekilde hasta yakınlarının steril olması için uygulamalar yapılır. Bu sayede içeri kısa sürede olsa girişlerine zaman zaman izin verilir. Yoğun bakımda pek çok farklı nedenden ötürü durumu ağır olan hastalar gözetim altında tutulur. Solunum, sindirim, dolaşım gibi pek çok farklı sistemde ortaya çıkabilecek durumlarda hastalar daha iyi bakılmaları için yığın bakım ünitesine alınırlar. Yoğun bakım ünitesi daha ağır durumda olan hastaların yoğun bakım altında tutulması için ileri teknolojiye sahip cihazların yer aldığı bir yerdir. Burada hasat devamlı olarak gözetim altında tutulur. Olası bir sorun da doktor veya hemşireler tarafından hastaya anında müdahaleler edilerek hastanın bu riskli dönemi atlatarak normal haline dönmesi sağlanır. Uzman doktor tarafından hastanın durumundaki değişimler bu bölümde devamlı olarak kontrol edilir. Bu sayede hastanın iyileşme gösterip göstermediğine karar verilir.

Yoğun bakım hastanemiz de yeterli tıbbı donanıma sahip şekilde hazırlanmıştır. Gerekli olabilecek her türlü ekipman ünite içersinde yer almaktadır. Bu sayede olası her durumda anında müdahale imkanı bulunmaktadır. En son sistem donanımlı olarak hastanemizde yeterli kişi sayısına göre yoğun bakım ünitesinde yerimiz mevcuttur. Yolun bakım ünitesine alınacak olan hastaların gerekli kontrolleri bu alanda yapılır. Acil servise gelmiş olan durumu ağır olan hastalar da yoğun bakım ünitesinde tedavi edilir. Hastanın durumunun riskli olmasına göre uzman doktor tarafından karar verildikten sonra yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalar bu alanda gerekli tedavi ile tekrar normal haline döndürülmek için gerekli olan en iyi şekilde tedavi görürler.

Hastalar yoğun bakım ünitesinde hastalık derecelerindeki göre farklı sürelerde kalırlar. Durumu çok ağır olan ve iyileşmesi yavaş gelişme hastalar daha uzun süre yoğun bakımda gözetim altında tutulabilir. Ama daha çabuk iyileşme gösteren hastalara yoğun bakımda sadece riskli olan süreyi atlattıktan sonra normal odalarına alınırlar. Yoğun bakım ünitesindeki hastalara acil durumlarda anında müdahaleler uzman doktor tarafından yine yoğun bakım ünitesinden çıkartılmadan yapılır. Bu alan devamlı olarak hijyenik olması gerektiğinden steril edilir. Alana giril ve çıkış yapan herkes öncelikle steril olması gerekir. Bunun için gerekli olan kıyafetlerin giyilmesi ve dış kısımda yer alan steril sıvılar ile steril olunması gerekir. Bunun hastanemizde yeterli donanım ve ekipman bulunmaktadır. İçeri her girişte aynı şekilde hareket edilmesi gerekir. Bu sayede hastaya zarar verecek olan her durum karşısında önlem alınmış olunur.

Yoğun bakım ünitesi devamlı olarak hizmet vermektedir. Bu sayede hastalar devamlı olarak cihazlara bağlı olarak bu alanda kontrol altında tutulur. Bu nedenle bu alanda bulunan cihazlar olası durumlara karşı güvenli bir şekilde korunur ve devamlı olarak açık kalması sağlanır. Yoğun bakım da yatması gereken hastalar dışarıda bulunan sistem sayesinde sevdikleri tarafından görülebilir. Bu şekilde durumunu takip etmek isteyenler bu alandan sevdiklerini görerek rahat edebilir. Bu alanda yeterli ekip ve ekipmanlar ile hizmet verilir.

Doktorlar


Uzm. Dr. Mustafa SAHTİYANCI

Yoğun Bakım